Mentori un Mentorings

augusts 21, 2008

Kas ir Mentors un Mentorings?

Filed under: Sākums — mentorings @ 10:35 priekšpusdienā

Mentors ir Tavs ceļvedis biznesa pasaulē – skolotājs ar pieredzi biznesa vadīšanā un organizēšanā. Menotu kustība Latvijā nav populāra, bet lēnam tā sāk attīstīties!

 

Vārds ‘mentorings‘ ir atvasināts no vārda Mentors (grieķu valodā Mentor), kas Homēra eposā Odiseja apzīmē Odiseja dēla Tēlemaha audzinātāju – gudru sirmgalvi.

KAS IR MENTORINGS MŪSDIENĀS?

1. Mentorings ir ilglaicīgas attiecības, kas apmierina vajadzību pēc attīstības, palīdz attīstīt pilnu potenciālu un dod labumu visiem partneriem, mentoram, pieredzes pārņēmējam un organizācijai. – Sjūzena Fora (Suzanne Faure)

2. Mentorings ir savstarpējas attiecības, kas veidotas ar nodomu nodot specifiskas zināšanas un dzīves gudrību no viena indivīda otram indivīdam. Mentorings nenotiek nejauši, kā arī labums (augļi) neparādās tūlīt. Mentorings ir balstīts uz attiecībām. – Tomass Adingtons un Stīvens Greivs (Thomas Addington and Stephen Graves)

 

3. Mentorings ir attiecības, kas balstītas uz mācīšanos un atbalstu, starp vienu indivīdu, kurš dalās savās zināšanās, pieredzē un gudrībā, un otru indivīdu, kurš ir gatavs un gribošs iegūt no šīs apmaiņas un bagātināt savu profesionalitāti. – Sjūzena Fora (Suzanne Faure)
4. Ar mentoringu, pirmkārt, saprot procesu – klausīties un iedziļināties, dalīties pieredzē (parasti abpusēji) – tā ir profesionāla draudzība, atbalsta sniegšana un uzmundrināšana. – Deivids Klaterbaks (David Clutterbuck)
5. Mentorings ir attiecības, kuras var raksturot kā viens pret viens, kur viens indivīds brīvprātīgi ziedo savu laiku otra indivīda atbalstam un uzmundrinājumam. Apmācāmajam tas parasti ir pārmaiņu laiks un nozīmīgs dzīves periods. – Active Community Unit
6. Mentorings prasa mentora pamatīgu iedziļināšanos apmācāmā problēmās, diskutējamajās tēmās, taču nepamāca to, bet uzvedina uz pareizā ceļa.
7. Mentorings sabiedriskās organizācijās – tā mērķis ir bagātināt iesaistīto indivīdu pieredzi, attīstīt viņu iemaņas, kā arī padziļināt profesionālās prasmes un dot plašāku skatījumu uz apkārtējām parādībām.
MENTORINGA DARBĪBAS VEIDI

Mentoringa izpratne ir dažāda, tāpēc var izdalīt vairākus mentoringa veidus:

mentorings uzņēmējdarbībā – pieredzējis uzņēmējs (mentors) dalās savā pieredzē, zināšanās un kontaktos ar jauno vai topošo uzņēmēju (pieredzes pārņēmēju). Biedrība “Līdere” Latvijā piedāvā mentoringa programmu uzņēmējiem;

karjeras mentorings – augsta līmeņa profesionālis vai pieredzējis uzņēmējs palīdz jaunam, perspektīvam karjeristam vai jaunam uzņēmējam veidot karjeru, attīstīt biznesu. Šis veids ir izplatīts Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropā;

mentorings uzņēmumos, izglītības iestādēs – vecākie / pieredzējušākie uzņēmuma darbinieki palīdz jaunajiem kolēģiem. To var dēvēt arī par darba audzināšanu. Zviedrijā uzņēmumi piesaista pensionētos uzņēmuma darbiniekus dot padomus un dalīties pieredzē, tādā veidā stimulējot arī pensionāru līdzdalību un liekot viņiem justies vajadzīgiem. Šis veids ir izplatīts Skandināvijas valstīs;

mentorings sabiedriskās organizācijās – dalībnieki brīvprātīgi dalās pieredzē gan ar savas organizācijas biedriem, gan ar interesentiem ārpus organizācijas, veicinot profesionālo iemaņu un dzīves pieredzes papildināšanu. Šis veids ir izplatīts Eiropā;

pieaugušo un bērnu mentorings – pieaugušie brīvprātīgi palīdz bērniem, veic sava veida krusttēva/krustmātes pienākumus. Šis veids ir izplatīts Amerikas Savienotajās Valstīs. (Save the Children organizācija ASV);

 
MENTORINGA IZPLATĪBA

Amerikas Savienotajās Valstīs ir rodamas senākas mentoringa saknes nekā Eiropā. Eiropā mentoringa popularitāte augusi pēdējos 20-25 gados. Visvairāk mentorings ir izplatīts sieviešu vidū. Interese par mācīšanos un attīstību brīvprātīgo sektorā Eiropas Savienībā ir acīmredzami palielinājusies pēc 1998. gada publikācijām – Eiropas Komisija, Baltā Grāmata par Brīvprātīgo organizāciju un fondu Eiropā lomas veicināšanu, kas paredz sabiedrisko, brīvprātīgo organizāciju lomas palielināšanu, vairojot viņu ieguldījumu Eiropas integrācijā. Eiropā šāda veida organizāciju skaits ir audzis pēdējos 20 gados (45% no esošajām organizācijām ir izveidotas pēc 1981.gada).
Lai gan mentoringa kustība ir kļuvusi populāra, nav vienota pētījuma par mentoringu un sistemātiska apskata par mentoringa praksi. Visvairāk publikāciju par mentoringu ir ASV un Lielbritānijā.
MENTORINGA PROGRAMMA UZŅĒMĒJIEM


2005.gada sākumā biedrība Līdere sadarbībā ar Somijas Sieviešu uzņēmēju aģentūru (Women’s Enterprise Agency Finland) un ar LR Ekonomikas ministrijas atbalstu uzsāka pirmās Mentoringa programmas uzņēmējiem ieviešanu Latvijā.

Projekta sadarbības partneri ir Rēzeknes uzņēmīgo sieviešu klubs SENTIO un Jelgavas Reģionālais pieaugušo izglītības centrs.

Pirmajā mentoringa programmā 2005.gada februārī tika izveidoti 12 pāri (6 – Jelgavā, 4 – Rīgā un 2 – Rēzeknē). Programmas ietvaros pieredzējušas uzņēmējas sniedz padomu un atbalstu jaunajām uzņēmējām. No 12 jaunajām uzņēmējām sešām jau bija līdz vienu gadu vecs uzņēmums, pārējās domāja par biznesa uzsākšanu. Katrs pāris sākumā nosprauda savus mērķus, ko centīsies piepildīt līdz 2006.gada februāra noslēguma semināram.

Galvenais, ko pieredzes pārņēmējas vēlējās gūt mentoringa procesā ir:
 •  
  • mārketinga stratēģiju,
  • finanšu piesaisti, finanšu vadību,
  • klientu piesaisti,
  • personāla izveidi un darbu ar personālu.
 • – gūt uzmundrinājumu;
  – gūt jaunu pieredzi, idejas, padomu;
  – paplašināt kontaktu tīklu;
  – attīstīt uzņēmējdarbības prasmes attiecībā uz:

 

Kas ir Mentoringa programma uzņēmējiem?

Mentoringa programma uzņēmējiem ir bez maksas. Vienā programmā ir ne vairāk kā 12 pāri un programmas ilgums ir 12 mēneši. Programmas ietvaros pieredzējuši uzņēmēji (mentori) dalās pieredzē ar jaunajiem / topošajiem uzņēmējiem (pieredzes pārņēmējiem).

Programmas mērķis ir atbalstīt topošos un esošos uzņēmējus Latvijas pilsētās un laukos, veicināt jaunu uzņēmumu dibināšanu un jaunu darbavietu veidošanu, nodrošināt vienkopus brīvi pieejamas informācijas un konsultācijas iespējas.

Programmas uzdevumi ir:

 1. Identificēt un izveidot līdz 12 mentoru un pieredzes pārņēmēju pārus;
 2. Realizēt mentoru un pieredzes pārņēmēju uzsākšanas, vidusposma un noslēguma seminārus;
 3. Realizēt kompetenču paaugstināšanas seminārus;
 4. Realizēt mentoringa programmu 1 gada ietvaros;
 5. Sniegt atbalstu mentoringa pāriem programmas norises laikā;
 6. Novērtēt mentoringa programmas norisi un rezultātu;
 7. Adoptēt mentoringa programmu turpmākai izmantošanai Latvijā.

Programmas rezultāti:

 1. Jaunu uzņēmumu izveidošana;
 2. Esošo uzņēmumu paplašināšana, uzņēmuma darbības kvalitātes paaugstināšana;
 3. Uzņēmēju piesaiste jauniem uzņēmējdarbības veidiem;
 4. Jaunu darba vietu radīšana;
 5. Uzņēmēju vadīto/ veidoto uzņēmumu likvidācijas novēršana;
 6. Patstāvīgas mentoringa shēmas ieviešana Latvijā, kas būs regulāri pieejama uzņēmējiem kā līdzeklis uzņēmējdarbības veidošanai, veicināšanai un pilnveidošanai.
Advertisements

Atstāt komentāru »

Vēl nav komentāru.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

WordPress.com blogs.

%d bloggers like this: